Celem serwisu jest zapewnienie wszystkim jego użytkownikom gwarancji wykonania testamentu zgodnie z ich wolą i w sposób całkowicie bezstronny.

Serwis pozwala na bezpieczne przechowywanie informacji o miejscu położenia (ukryciu) testamentów sporządzonych samodzielnie lub za pośrednictwem notariusza lub informacji o nich, bez obawy, że testament zostanie ujawniony przedwcześnie lub, że nie zostanie on nigdy odnaleziony. Warto pamiętać, że testament nieodnaleziony nie może zostać wykonany, w efekcie czego ostatnia wola spadkodawcy (testatora) nigdy nie zostanie wypełniona.

Warto również pamiętać, że przedwczesne ujawnienie testamentu może powodować problemy zwłaszcza w gronie potencjalnych spadkobierców. Portal przeznaczony jest dla osób, które chcą pozostawić fakt spisania testamentu w tajemnicy i chcą mieć gwarancję wyjawienia testamentu dopiero po swojej śmierci, poszukują osoby, która bezstronnie i profesjonalnie przeprowadzi postępowanie spadkowe. W serwisie można też znaleźć informacje o tym jak w zaciszu domowym sporządzić ważny i skuteczny testament oraz jakie są najpopularniejsze rodzaje testamentów.  Serwis oferuje 5 rodzajów usług